Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στην εταιρεία Α.Ν. ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ, έχουμε δημιουργήσει μία ουσιαστική & αποτελεσματική οργάνωση, με γνώμονα την σωστή σχέση κόστους ως προς την ποιότητα, το είδος και το μέγεθος των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, των πελατών μας, σε συνδυασμό πάντα με φιλοπεριβαλλοντικά αποδεκτές λύσεις!

Με γνώμονα και σύμμαχο τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, τη σκληρή δουλειά, την αγαστή συνεργασία του προσωπικού μας, τη συνεχή και μακροχρόνια εμπειρία στον επαγγελματικό χώρο μας, συνεχίζουμε τη δυναμική μας πορεία και προσφέρουμε στους πελάτες μας τα καλύτερα αποτελέσματα τόσο στις υπηρεσίες καθαρισμού όσο και στις υπόλοιπες υπηρεσίες μας.